Administrasjon

Johan Gjønnes Veg 25
Fannrem
+47 72 48 80 00

Jarl Gjønnes

Daglig Leder

+47 72 48 80 32


Leif Haugum

Teknisk sjef

+47 72 48 80 39


Fredrik Evjen

Daglig Leder Orkel Direkte

+47 72 48 80 37


Jan Arild Dahl

Økonomisjef

+47 72 48 80 41


Erlend Gjønnes

Fabrikksjef

+47 72 48 80 93


Jan Olav Fagerholt

Innkjøpssjef

+47 72 48 80 81


Ola Slupphaug

Personalrådgiver/Leder FDV bygg

+47 72 48 80 53


Gjermund Kambestad

Leder utviklingsavdelingen

+47 72 48 80 88


Per Helge Weiseth

HMS og logistikkansvarlig

+47 72 48 80 82