Orkel-Dens-X-bale-on-wrapping-table-2.jpg

PRESSEMELDING FRA ORKEL DIREKTE

Publisert 21.03.2018

Orkel Direkte AS styrker nå sin posisjon ytterligere, som en innovativ leverandør av maskiner og redskaper til produksjon av høykvalitets grovfôr i Norge, med implementering av Orkel kompaktorer.

Flere nyheter

Orkel Direkte AS overtar kompaktorsalg i Norge. Salg av Orkel hengere blir 100 % Felleskjøpet. Kompaktorene er allsidige maskiner som i tillegg til å presse finsnittet gras, helgrøde, krosset korn og industrielt avfall, også kan produsere forblandinger av høy kvalitet tilpasset eksempelvis melkeproduksjon eller kjøttproduksjon.

Øke produksjonen av norsk fôr
Sammenlignet med tradisjonell bruk av surfôr fra silo eller rundball i kombinasjon med kraftfôr, vil fôrblandinger presset med en kompaktor bidra til økt ytelse i besetningene, og samtidig kunne redusere behovet for kraftfôr. Som en solid bonus, vil dette forsterke og øke produksjonen av fôr produsert på norske ressurser og redusere behovet for import av råvarer til kraftfôr fra utlandet.

Orkel Dens X trailer unloading

 

Orkel AS har hatt en sterk utvikling i salg av kompaktorer til hele verden. I 2018 forventes at omtrent 100 kompaktorer forlater fabrikken på Fannrem i Orkdal. I starten var behovet for kompaktorer basert på mais, men etter hvert har en rekke nye materialer blitt relevante for pakking i rundballer, både av kvalitets- og logistikkhensyn.

 

Fôrkvalitet
Klimaendringer og ekstremvær fører til større regionale avlingstap og vanskelige innhøstingsforhold.

Mange bønder har merket på kroppen, senest etter fjorårets problematiske høstesesong, knapphet på fôr og vanskeligheter med å få kjøpt godt grovfôr fra andre produsenter. Det er også store variasjoner i kvalitet og innhold, på rundballer som omsettes i markedet.

Orkel har gjennom flere år tilpasset og utviklet kompaktorene til ulike bruksområder og materialer. En svært viktig del av utviklingen, er innføring av NIR –fôranalyse teknologi og bruk av veieceller, slik at man får nøyaktig vekt, samt næringsverdi på hver ferdig-pressa ball. I et økende marked for kjøp og salg av fôr, vil denne teknologien tilføre økt kunnskap og sikkerhet både for selger og kjøper.

Bruk av en Orkel kompaktor, som er en stasjonær maskin, vil også kunne åpne for at lettere høstemaskiner i større grad kan benyttes på bæresvak jord. 

 

Orkel Direkte har stor tro på at Kompaktoren vil spille en viktig og betydelig rolle innenfor videre utvikling og produksjon av norsk grovfor, og har derfor inngått et tett samarbeid med de tunge aktørene TINE og Norsk Landbruksrådgiving knyttet til praktisk bruk og optimalisering av ulike fôrsammensetninger.

OrkelDens X loading with shovel 

Felleskjøpet overtar alt hengersalg fra 1. april 2018

Orkel Direkte vil spisse sitt fokus på høsting og konservering av fôr gjennom optimalisering av eksisterende graslinje, samt implementering og salg av Orkel Kompaktorer. Det vil derfor være rasjonelt at Felleskjøpet nå overtar all distribusjon av traktorhengere. Alle henvendelser og tekniske spørsmål relatert til traktorhengere blir derfor håndtert og besvart av Felleskjøpet f.o.m. 1 april.

 

Kontaktpersoner i Orkel:
Produktsjef, Pål K. Opland (tlf.90524950)
Daglig leder, Fredrik Th. Evjen (90641535)